ฝ่ายขาย & การตลาด

[email protected]

Wholesaler please contact +66 2156 6666 Ext. 813

Moderntrade please contact +66 2156 6666 Ext. 812

 

ele (THAILAND) Co., Ltd.

88/59 หมู่ 1 .บางตะไนย์ .ปากเกร็ด .นนทบุรี 11120

 

ele HAY Co., Ltd.

88/60 หมู่ 1 .บางตะไนย์ .ปากเกร็ด .นนทบุรี 11120

 

ele KOREA Co., Ltd.

223-14, Nonhyeon-Dong, Gangnam-Gu, Seoul, Korea